لیست دوره های آموزشی

آموزش کامل توابع مالی نرم افزار اکسل

آموزش کامل توابع مالی نرم افزار اکسل

تاریخ ثبت نام و شروع دوره: به زودی

آشنایی با بیت کوین

آشنایی با بیت کوین (bITCOIN)

تاریخ ثبت نام و شروع دوره: به زودی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

تاریخ ثبت نام و شروع دوره: به زودی